USB 3.1 vs 3.0 vs USB-C: Sự khác biệt là gì

USB 3.1 vs 3.0 vs USB-C: Sự khác biệt là gì

Nhiều người trong chúng ta đã nghe câu chuyện về việc cắm thiết bị USB “sai cách”, chỉ lật nó qua hai lần trước khi cắm. Bản thân phích cắm rất phổ biến, ngày nay ai cũng biết nó là gì và máy tính đang yêu cầu ngày càng nhiều các kết nối này. Nhưng bạn có biết rằng có nhiều loại khác nhau?

Không phải ai cũng biết sự khác biệt giữa các cổng này. Nếu bạn là một trong những người đó, hãy tiếp tục để khám phá chính xác cách phân biệt giữa USB 3.0, USB 3.1 và USB-C .

Read More
Leave a comment
Bạn cần hỗ trợ về sản phẩm? Hãy nhắn tin với tôi!
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!