Thunderbolt

Thunderbolt là gì và nó hoạt động như thế nào?

Như với tất cả công nghệ, Thunderbolt đã nhanh chóng phát triển trong suốt những năm qua. Chúng ta sẽ thảo luận về từng phiên bản của Thunderbolt ở phần sau, nhưng chúng ta sẽ giải thích chung về nó ngay bây giờ. Thunderbolt hỗ trợ màn hình có độ phân giải cao và dữ liệu hiệu suất cao trong một cổng và khả năng kết nối của nó cho phép bạn kết hợp các thiết bị khác nhau với máy tính của mình thông qua một chuỗi dây cáp.

Read More
Leave a comment
Bạn cần hỗ trợ về sản phẩm? Hãy nhắn tin với tôi!
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!