Câu hỏi thường gặp về Hub USB

Câu hỏi thường gặp về USB-C Hub: 7 câu hỏi cơ bản được hỏi nhiều nhất

Các thiết kế máy tính xách tay hiện đại đã có một chặng đường dài từ vài năm trước. Các mô hình mới nhất nhỏ hơn và nhẹ hơn bao giờ hết. Một nhược điểm đối với các thiết kế được sắp xếp hợp lý hơn là có ít không gian hơn cho các cổng. Nơi bạn có thể có bốn hoặc nhiều cổng USB trên máy tính xách tay vài năm trước đây, không có đủ dung lượng trong nhiều mẫu hiện tại.

Read More
Leave a comment
Bạn cần hỗ trợ về sản phẩm? Hãy nhắn tin với tôi!
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!