Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch – 40inch Model 2021


 

Model: G40
Hãng sản xuất: North Bayou [NB]
Tiêu chuẩn: Mỹ – Đức
Xuất sứ: Trung Quốc
Dùng cho: màn hình vi tính 22inch đến 40inch
Trọng tải: 2kg đến 15kg
VESA: 75mm x 75mm, 100mm x 100mm
Xoay màn hình: 360 độ
Xoay chân: 360 độ
Độ nghiên màn hình +85 độ đến – 30 độ
Khoản cách từ bàn đến tâm màn hình: 630mm
Khoảng cách nâng lên hạ xuống màn hình: 320mm
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021
Chân treo màn hình vi tính NB G40 nhập khẩu 22inch - 40inch Model 2021

 

Model: G40
Hãng sản xuất: North Bayou [NB]
Tiêu chuẩn: Mỹ – Đức
Xuất sứ: Trung Quốc
Dùng cho: màn hình vi tính 22inch đến 40inch
Trọng tải: 2kg đến 15kg
VESA: 75mm x 75mm, 100mm x 100mm
Xoay màn hình: 360 độ
Xoay chân: 360 độ
Độ nghiên màn hình +85 độ đến – 30 độ
Khoản cách từ bàn đến tâm màn hình: 630mm
Khoảng cách nâng lên hạ xuống màn hình: 320mm

Chan man hinh vi tinh, Chan man hinh Gamer, Chan man hinh chuyen dung, North Bayou, NB

Chan man hinh vi tinh, Chan man hinh Gamer, Chan man hinh chuyen dung, North Bayou, NB

Chan man hinh vi tinh, Chan man hinh Gamer, Chan man hinh chuyen dung, North Bayou, NB