Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

1. Phạm vi áp dụng

– Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng

2. Điều kiện đổi trả:

– Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.

– Với lý do không vừa ý phí đổi trả là 15-20% . Với điều kiện hàng còn mới đầy đủ hộp và phụ
kiện.
– Thời gian: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua
– Đủ điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ;

3. Từ chối đổi trả:

– Đã hết thời gian đổi trả,
– Không còn đầy đủ phụ kiện, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước nhẹ (Ngoại trừ các
trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Đối tượng khiếu nại:

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Cửa hàng cung cấp (trường hợp đặc
biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do Cửa hàng cung cấp có thể khiếu
nại trực tiếp tại các Showroom/Đại lí hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 0347051133 (
Hiệp) , gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:

Cửa hàng có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc
không trực thuộc đơn vị giải quyết.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

– Mọi CBNV thuộc Cửa hàng đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng.
– Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu
nại bằng văn bản, email, điện thoại…) hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận khiếu nại có
xác nhận của cấp TP Dịch vụ Khách hàng đối với khiếu nại trực tiếp tại điểm giao dịch.

Bước 2: Xác minh, xử lý

– Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động
kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.
– Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp
chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).

Bước 3: Đơn vị, Cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

– Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của KIM LONG tiến hành kiểm tra, xác minh
thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

Bước 4: Trả lời khách hàng:

– Khi có kết quả kiểm tra, xác minh Cửa hàng sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức: Gọi điện
thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu.
– Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kế tiếp bộ phận
chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

– Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại

Bạn cần hỗ trợ về sản phẩm? Hãy nhắn tin với tôi!
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!